VAALSERBERG ELEMENT 5 15ml

8,75  ietver PVN:

VAALSERBERG ELEMENT 5 15ML

Brīdinājums:
H290 Var būt kodīgs metāliem.
H319 Izraisa nopietnu acu kairinājumu.
H412 Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošu iedarbību.

Availability: 5 in stock

SKU: 060-292-0481 Category:
Shopping Cart
Scroll to Top