VAALSERBERG ELEMENT 5 30ml

21,00  ietver PVN:

VAALSERBERG ELEMENT 5 30ML

Brīdinājums:
H290 Var būt kodīgs metāliem.
H319 Izraisa nopietnu acu kairinājumu.
H412 Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošu iedarbību.

Availability: 4 in stock

SKU: 060-292-0482 Category:
Shopping Cart
Scroll to Top